Muziek op Schoot

Wat is Muziek op Schoot?

Muziek op Schoot is muziekles voor ouders met een baby, dreumes of peuter in de leeftijd van ongeveer 4 maanden tot 4 jaar. Muziek op Schoot staat voor de intimiteit tussen ouder en kind. Samen (schoot)spelletjes doen, zingen, spelen en muziek maken! Al spelenderwijs wordt tijdens de les een muzikale basis gelegd. Het kind ervaart muziek in al zijn soorten: door zelf muziek te maken, door op muziek gedragen te worden, zelf op muziek te bewegen of door gewoon te luisteren. Er zullen bekende liedjes voorbijkomen, maar ook veel nieuwe liedjes. Het is voor het kind een kennismaking met (nieuwe) aspecten van muziek en daarnaast gewoon een hele leuke activiteit voor ouder en kind! 

Waarom Muziek op Schoot?

  • Heel veel plezier tijdens de les door de interactie met je eigen kind en met andere ouders en kinderen.
  • Nieuwe liedjes leren die je ook thuis weer kunt gebruiken. Vaste liedjes helpen bijvoorbeeld bij de dagelijkse activiteiten en zorgen voor herkenning bij je kind.
  • Al spelend en ontdekkend worden bij je kleintje alle ontwikkelingsgebieden aangesproken. Natuurlijk de muzikale ontwikkeling, maar ook de cognitieve, zintuigelijke, sociaal/emotionele, motorische en taal/spraakontwikkeling. 
  • Het kindje kan tijdens een cursus een hele andere kant van zichzelf ontdekken en laten zien. Binnen een cursus kan een grote groei plaatsvinden!

Vormen Muziek op Schoot

Hierboven gaat het voornamelijk over lessen met ouders en kinderen, maar er zijn ook andere vormen waarin Muziek op Schoot gegeven kan worden, zoals bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf. Hierbij is het een muziekles met interactie tussen de kinderen onderling en interactie tussen de kinderen en de docent. Er is aandacht voor zingen, bewegen, luisteren en natuurlijk voor zelf muziek maken!