Muziek op Schoot - Bibliotheek

Muziek op Schoot kan ook goed toegepast worden in de bibliotheek. Muziek is een prachtig middel om tot interactie en communicatie te komen met een kind en om de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. Kinderen die regelmatig muziek horen/luisteren, maken beter onderscheid tussen klanken en woorden. Dit helpt ze weer bij het praten. Een kinderliedje is een combinatie van taal, muziek en meestal ook van bewegingen en/of gebaren. Dit is dé ideale combinatie om de ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast zit in kinderliedjes veel regelmaat, waardoor het makkelijk te onthouden is en kinderen snel mee kunnen doen (al is het maar met één klank of één woord). 

Willen jullie als bibliotheek graag een Muziek op Schoot activiteit organiseren? Bijvoorbeeld tijdens een voorleesuurtje of een ander inloopmoment? Stuur gerust een berichtje!