Algemene voorwaarden

Aanmelding en plaatsing

Aanmelding vindt plaats door middel van het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op de website onder het kopje ‘inschrijven’. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je een email met een ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan de start van de cursus ontvang je per email een bevestiging of de cursus doorgaat. Ook staat in deze email informatie over de cursus, de data en tijden van de lessen, de uitnodiging voor de eerste les en de factuur. Deze factuur dient voor de eerste les betaald te zijn. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt de plaatsing. Indien de cursus vol zit, kun je op een wachtlijst gezet worden. Bij een volgende cursus word je dan benaderd.

Cursussen gaan alleen door bij voldoende animo. Mocht er te weinig animo zijn om twee aparte groepen (dreumesen en peuters) op dezelfde ochtend te starten, dan worden de groepen samengevoegd zodat de cursus alsnog door kan gaan. Mocht dit ook niet lukken, dan wordt de cursus afgelast. Als een cursus niet door kan gaan vanwege te weinig animo of om andere redenen, dan wordt het reeds betaalde lesgeld teruggestort op de rekening. 

Betaling

Het cursusbedrag dient voor het begin van de cursus te worden overgemaakt op het rekeningnummer: NL87 KNAB 0605 9516 16, t.n.v. Muziek met Ilse, onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer. 

Muziek met Ilse behoudt zich het recht voor het wijzigen van prijzen. Op de site staan de actuele prijzen per cursus vermeld. 

Lessen & lestijden

De lessen voor de leeftijd 1-4 jaar duren ongeveer 40 minuten per les en de lessen voor de babygroep duren ongeveer 30 minuten per les. Er is vooraf een inloop. Per cursus staat op de site vermeldt hoeveel weken deze cursus duurt. Tijdens schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen is er over het algemeen geen les. Het kan wel zijn dat er tijdens een vakantie een thema-workshop gegeven wordt. Meer informatie hierover is te vinden op de site. 

Tijdens de inloop staat er een doos met muziekinstrumenten klaar in het midden van de ruimte. De kinderen kunnen als ze binnenkomen wat pakken uit de doos, lekker samen met de ouder/verzorger op een kleedje gaan zitten en even met het instrument spelen. De les start bij het opruimen van deze doos. 

Afzeggen van een les

Bij ziekte of afwezigheid kun je je afmelden via info@muziekmetilse.nl of via whatsapp: 06-39818534. De lessen die je afwezig bent kunnen niet worden ingehaald op andere dagen. Het is wel mogelijk dat er iemand anders met het kind meekomt naar de les als je zelf verhinderd bent. Meldt dit dan van tevoren bij de docent.

Voortzetting en beëindiging van een cursus

Door je aan te melden, verbind je je aan de betaalplicht. Tussentijdse beëindiging van de cursus is mogelijk bij een goede reden (verhuizing, ziekte, etc.). In het geval van tussentijdse beëindiging van de cursus kun je schriftelijk een aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag indienen. 

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven. 

Uitval van een les door omstandigheden van de docent

Bij ziekte of dringende familieomstandigheden van de docent, zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Lessen die door omstandigheden van de docent niet hebben kunnen plaatsvinden, worden in de weken na afloop van de cursus ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, dan ontvangen de cursisten restitutie van het lesgeld van de desbetreffende les(sen). 

Aansprakelijkheid

Tijdens de muziekles ben je als ouder/verzorger altijd verantwoordelijk voor je kind. Indien een kind hardhandig met materiaal omgaat, wordt van de ouder/verzorger verwacht hier iets van te zeggen. Indien materiaal beschadigt raakt of kapot gaat, zal de docent met de ouder/verzorger in gesprek gaan over de vergoeding van het beschadigde materiaal. 

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadigingen van eigendommen van de cursist. De docent is ook niet verantwoordelijk voor letsel dat wordt opgelopen. Het wordt aangeraden om de kinderen stroeve antislip sokjes of gympjes aan te doen, tegen eventueel uitglijden. 

De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren. 

Overig

In overleg kan er soms een broer/zus mee naar de Muziek op Schoot cursus als er een vrije dag op school is. De kosten hiervan zijn 10 euro. 

Privacy verklaring (AVG)

Muziek met Ilse heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Voor de administratie zijn enkele gegevens nodig. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het mailen van de factuur en voor het verstrekken van cursusinformatie. De gegevens worden nooit gedeeld met derden en niet langer dan 5 jaar bewaard. Mocht je de gegevens willen aanpassen of verwijderen, stuur dan gerust een mailtje. 

Wanneer er tijdens de lessen foto’s en filmpjes worden gemaakt (door de docent en/of ouders/verzorgers), dan mogen deze alleen op de website en/of social media worden geplaatst met toestemming van de andere ouders/verzorgers en/of van de docent. Alle ouders krijgen aan het begin van de cursus een toestemmingsformulier voor het maken van foto’s/video’s in de les en het gebruik hiervan.